Krystyna Latawiec
 Sobota, 13 kwietnia 2024 r. Zapraszam do wysłuchania audycji radiowej o Marianie Pankowskim, z moim udziałem /kliknij/

Wybrane artykuły


Król IV Stanisława Grochowiaka, czyli historia zdegradowana.pdf

Językowe spotkania postaci w konwencji "szczerej rozmowy".pdf

Exodus Teatru STU - polski wariant kontestacji.pdf

Współczesny teatr i film w scenerii Nowej Huty.pdf

Mówienie Szekspirem w publicystyce PRL-u.pdf

Dukla - omfalos i miejsce peryferyjne.pdf

Poetyckie portretowanie przodków, kobiet i ekscentryków (O poezji Janusza Szubera).pdf

Sentymentalizm Emila Zegadłowicza - strategie językowe.pdf

Dramatyczne i teatralne reprezentacje przeżywania historii.pdf

"W garderobie natury". Ciała obnażanie w teatrze współczesnym.pdf

Bohaterowie (ki) powieści Lilian Seymour - Tułasiewicz (1912-2003).pdf

"Złocisty zmierzch Zachodu". Antoni Libera czyta Samuela Becketta (Godot i jego cień, 2009).pdf

Nie-miejsca jako przestrzeń intensywnych interakcji: kilka przykładów z teatru.pdf

Miedzy felietonem a gawędą. Andrzeja Żurowskiego refleksje o życiu i teatrze.pdf

Przedstawienia teatru telewizji (Skowronek i ŚŒwiętoszek) w politycznej ramie 1966-1970.pdf

Auto da fé Eliasa Canettiego (1935) w teatralnej adaptacji Pawła Miśkiewicza (Kraków 2005).pdf

Powaga śmiechu. O komediach Jarosława Marka Rymkiewicza.pdf

Ludzkie kryjówki w poezji Tadeusza Różewicza.pdf

Komizm historii w teatralnych inscenizacjach przeszłości.pdf

Lekcja uwa�nego czytania. Tadeusz Budrewicz o prozie spod znaku emancypacji spo�ecznej.pdf

Odczytane po latach.pdf

Frasobliwy wolnomy�liciel z Izdebek.pdf

Polski dramat poetycki po 1956 roku - problem genologii czy polityki?.pdf

O literackiej zoologii Zbigniewa Herberta. Rekonesans.pdf

Wysnu� ni� sensu z niczego - Julian Kornhauser.pdf

�wiat r�wnoleg�y - szkic wieczno�ci. Adam Zagajewski: W drzewach.pdf

"Po tamtej stronie �wiec" Stanis�awa Grochowiaka jako moralitet polityczny.pdf

Trzy razy "�lub" Witolda Gombrowicza.pdf
                    opracowanie: Krystyna Latawiec
© Copyright by Krystyna Latawiec 2011 - 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone